Company Logo

Niruaqsinirmut Atuqtauniaqtuq

Avittuqsimajut Nunait:

Kiggatuqtautsiaqtaujuinnauqullugit Kanatamiutalimaat, Kanata avittuqtausimajuq pingasuujuqtuuliqkangajunut nunani. Makuatagva nunait avittuqsimaviit:

 • Pingannaup Sijjangani (BC, YK);
 • Pingannaqpasiani (AB, SK);
 • Ukiuqtaqtuq (NWT, NU);
 • Qitianiittut (MB, ON);
 • Uiviingujarunnaqtut (NB, QC, asingillu (pigiaqarutit)); ammalu
 • Atlantic Sijjangani (NFL, NS, PEI, NB).
Avittuqsimajut Nunait.

Niruaqsinirmut Atuqtauniaqtuq:

Niviaqsinirmut katimajiralaat, pisimallutit inunnik Kanatalimaarmi, piqataullutit kiinaujaqaqtitsijut piliriatsanik, qimirruniaqtut piliriatsanik tunijausimajunik tunisiniaqsutillu piqujijjutiminni ilitaqsinirmut. Qulillu marruullu piliriatsait pisimajut K-G5mi ilinniaqtuni ammalu qulillu tallimallu pisimajut G6-12 silattusarviliarnirmut parnapalliajunullu ilinniaqtunut niruaqtauniaqtut ilitarijauniarlutit.

Niruaqsinirmut Pijausimagialiit:

Niruaqsitillugit piliriatsarnik, kiggaqtuqtaugiaqarningit makuninngaaqtut isumagijaugiarniaqtut: nutaqkalaanguninginni, innaruqpallianinginni, innatuqaulirninginni, arnauniq angutiunirluunniit, ammalu iliqkusiqatigiinngittunik ilautitsijut.

Pijaugumaniqsauniaqtut piliriatsait piliriangusimajut uqaqatiqarnikkut, piliriqatiqarnikkulluunniit nunaqaqkaaqsimajunik innatuqarnik, qaujimajitarijaujunik ilinniariaqtitauqattalauqsimajunut aniguujjisimajunullu.

Makua Malittut Pijausimagialiit Isumagijauqasiujjiniarmijut:

 • Piliriatsaq attuaniqaqka pijjutinganni Takunnannguaqtaq Kanata isumagijaqaqkallu sivunitsatinni sailiqatigiinnirmi?
 • Piliriatsaq nalunaiqsiva tukisianirmik sunaummangaaq sailiqatigiinniq tusaratsangalu tukisinatsiaqka tukiqatsiaqkallu?
 • Piliriatsaq isumagijaqariaqka, isumagijaqatsiaqka, isumatujuuvallu?
 • Kiujjutiujut tunijausimajurmi tatatigami kiusimatsiaqkat, titiraqsimatsiaqkat (pigunnaruni), aaqkisuqsimatsiaqkallu?
 • Qanuq piliriatsaq piliriaqaqka sailiqatigiinnirmi ilinniarvimmi nunalinniluunniit?
 • Qanuq piliriatsaq isumagijaqariaqsimava ilautitsisimavalluunniit ilinniarvimmi nunalinniluunniit?
 • Piliriatsaq pijariiqtaugunnaqtuujaaqka arraaguq isulilauqtinnagu?
 • Piliriatsaq ikajuqtaugutitsarnik nalunaiqsisimava pijariigunnaqullugu?
 • Qanuittunik ikajuutitsarnik pigiaqaqka piliriatsaq? qaangiutivaa kiinaujanik amisuunngittunik pititausimanirmut?

Niruaqtaujut Piliriatsait:

Qulillu tallimallu piliriatsait pisimajut G6-12 silattusarviliarnirmut parnapalliajunullu (marruulutik avittuqsimajuni ammalu pingasukkanniit piliriatsait kanatalimaarmi) niruaqtauniaqtut kiinajanik amisuunngittunik tunijaulutit ilitarijauniarmijut Kanatalimaarmi Quviasuutiqaqtillugit. Niruaqtaujut tunijausimajuni ilautitauniaqtut mappigaralaarmi saqkijaaqtitaulutillu Kanatalimaarmi Sulijunik Killisiniarnirmut Sailiqatigiinnirmullu inuuqatigiittunut tusaumajjutingittigut saqkijaaqtitautillugit Takunnannguaqtaq Kanata, Sulijunik Killisiniarnirmut Sailiqatigiinnirmullu Pilirivingata ikiaqkivingattigut, ammalu sulinirmut sailiqatigiinnirmullu pinasuarusingani 2022mi.

Makkuttuq sivuliqtuq piliriatsarmi ammalu marrukkanniik kiggatuqtiik niriugijauniaqtut unikkaaqagalaaqujaulutit piliriatsaminni Kanatalimaarmi Quviasuutiqaqtillugit. Qaakkanniagut, makkuttut tagvangaaqtut niriugijauniarmijut nutausiliriaqsimajunik tukisigiaqtitsilutit piliriatsanga qanuilingalirmangaat piliriqatiqaqpanniaqsunillu ilinniarvinni Kanatalimaarmi pisimajunik uqaqatigiinnikkut sailiqatigiinnirmi uqausirilunigillu piliriatsani.

2022mi Kanatalimaarmi Quviasuutiqarniq ikiaqkivikkut atuqtauniaqtuq ulurianaqtumiiqunagit ilauqataujut makkuttut, ilangit, innatuqait, qaujimajatarijait, aniguujjisimajuillu. Ikiaqkivikkut Kanatalimaarmi Quviasuutiqarniq unurniqsaugunnaqtitsiniaqtuq ilauqataujunik piliriatsarmi makkuttuni piqasiullugit unurniqsaulutit takunnarunnarniaqtut quviasuutiqarnirmi.

Sign Up for Our Newsletter

Sign up today to stay informed and get regular updates about NCTR.

NCTR’s spirit name – bezhig miigwan, meaning “one feather”.

Bezhig miigwan calls upon us to see each Survivor coming to the NCTR as a single eagle feather and to show those Survivors the same respect and attention an eagle feather deserves. It also teaches we are all in this together — we are all one, connected, and it is vital to work together to achieve reconciliation.